top of page

Coronamaatregelen
Jeugdlessen 2020-2021

Om alles op een veilige manier te laten verlopen, hebben we volgende maatregelen opgesteld:

Update 25/05: inmiddels zijn onze jeugdlessen voor dit seizoen afgelopen, maar in september zijn we er terug! Het ziet er naar uit dat de lessen vanaf dan weer fysiek kunnen doorgaan. We houden jullie op de hoogte!

Mondmasker

 • Er geldt een algemene mondmaskerplicht tijdens onze lessen in De Poort. Er worden door ons geen mondmaskers voorzien. Breng dus zeker een eigen mondmasker mee.

Ontvangst aan De Poort

 • Het is de bedoeling dat enkel de jeugdspelers het gebouw binnengaan waar ze door een lesgever naar het juiste lokaal worden begeleid. Sommige ouders hebben ons al gevraagd of het mogelijk is om tijdens de les bij hun kinderen te blijven. Dit is toegestaan mits ze ons op voorhand verwittigen zodat we rekening kunnen houden met de maximumcapaciteit van onze leslokalen.

Zaalindeling en bubbels

 • Elke lesgroep vormt een bubbel. Ook de zalen zijn op die manier ingedeeld dat er slechts contact is met de eigen lesgroep. 

  • 2de verdieping

   • Groep E (Thomas): grote zaal

   • Groep D (Lars): vergaderzaal 

  • 1ste verdieping

   • Groep C (Ben & Lydia): foyer

   • Groep B (Quinten): polyvalente zaal

    • Groep B & C vormen samen één bubbel.

Einde van de les

 • Op het einde van de les verlaat de volledige lesgroep samen het gebouw en wachten ze samen met de lesgever buiten op de ouders. Om contact te vermijden tussen de lesgroepen eindigen de lessen op een verschillend tijdstip:

  • 11h50 einde les groep D

  • 11h55 einde les groep E

  • 12h00 einde les groep C

  • 12h05 einde les groep B

Communicatie lesgevers en ouders

 • De lesgevers van elke groep gaan voor de eerste les contact opnemen met de ouders zodat er vlot gecommuniceerd kan worden.

Online lessen

 • Indien de coronasituatie verergert in België en het niet langer toegestaan is om fysieke lessen te geven, schakelen wij onmiddellijk over op online lessen via Lichess & Discord

 • Verder is het door onze beperkte capaciteit in De Poort niet altijd mogelijk om alle groepen op een veilige manier fysiek les te geven. Daardoor zal er vanaf de tweede les (11/10) telkens één groep zijn die online les krijgt. Deze regeling zal tijdig en duidelijk gecommuniceerd worden door de lesgevers.

bottom of page